پوشک بچه رعنا

پوشک بچه رعنا
تشکیل شده است از 3 لایه سلولزی که کلیه لایه ها از مواد اولیه 100 % بهداشتی وارداتی از معتبرترین کشورهای جهان همرا با مجوز بهداشتی تهیه شده و دارای قدرت جذب عالی و فاقد هر گونه آلودگی فیزیکی ، شیمیایی ، میکروبی و مواد حساسیت زا می باشد
و در دو سایز کوچک و بزرگ تولید می شود