دستمال توالت رعنا

دستمال حوله ای رعنا 
تهیه شده از کاغذ تیشوی سفید 100% بهداشتی 2 لایه نرم ، لطیف ، دارای ذقدرت جذب بالا فاقد هر گونه آلودگی و مواد حساسیت زا که ورق های آن در محل پرفراژ براحتی جدا می گردد