دستمال کاغذی رعنا

دستمال کاغذی رعنا
تهیه شده از کاغذ تیشوی 100 % بهداشتی وارداتی از معتبرترین کشورهای جهان همرا با مجوز بهداشتی تهیه شده و دارای قدرت جذب عالی و فاقد هر گونه آلودگی فیزیکی ، شیمیایی ، میکروبی و مواد حساسیت زا می باشد که بصورت تک تک از جعبه خارج می شود
ذستمال رعنا بصورت بسته های 300 برگ ، 200 برگ ، 100 برگ ،دستمال کوکتل رعنا و دستمال در جعبه های تبلیغاتی تولید می گردد